transport urobku
  roboty ziemne
  prace ziemne
  koparki
  spychacze
  zgniatarki
  Nasza oferta
  kontakt


Roboty ziemne kraków

Celem prac ziemnych jest przygotowanie danego podłoża do postawienia budynku, budowli naziemnych lub nadziemnych; budowli ziemnej lub podziemnej. Prace naziemne służą również zmianie ukształtowania danego terenu. Roboty ziemne w Krakowie obejmują swoim obszarem zarówno odspojenie od calizny, wydobycie odspojonego materiału (materiał ten zwany jest najczęściej urobkiem), transport urobku, jak również układanie oraz zagęszczanie masy ziemnej.

Roboty ziemne dzieli się według sposobu, w jaki grunt jest urabiany. Wyróżnia się trzy podstawowe metody. Pierwszą z nich są roboty ręczne, które dotyczą gruntu mało spoistego i rozluźnionego. Stosowane są w przypadku, kiedy wymiar robót jest mały. Drugim rodzajem są roboty, które wykonuje się przy pomocy sprzętu mechanicznego (przy zastosowaniu np. minikoparka kraków koparki, spychaczy lub zgarniarki). Ten rodzaj robót ziemnych jest stosowany w przypadku dużego wymiaru robót. Trzecim rodzajem robót ziemnych jest stosowanie materiałów wybuchowych. Materiały wybuchowe w robotach ziemnych stosuje się głównie, kiedy mamy do czynienia z gruntem litym i skalistym. Zagęszczanie gruntu odbywa się natomiast przy pomocy użycia ubijaków oraz walców.

Najczęściej spotykanymi formami robót ziemnych są między innymi wykopy wąsko lub szerokoprzestrzenne. Ten rodzaj robót ziemnych posiada dwa rozróżnienia. Tymczasowe - w przypadku, kiedy w ich przestrzeń wbudowany ma zostać obiekt, a reszta wykopu zostaje zlikwidowana. Wykopy mogą być również trwałe – najczęściej spotykane podczas budowy tras autostrady oraz linii kolejowych. Drugim rodzajem robót ziemnych są nasypy. Nasyp może być kontrolowany, kiedy układany jest warstwami – a każda z nich zostaje zagęszczona. Ten rodzaj najczęściej stosowany jest podczas np. przygotowania powierzchni pod budowę dróg lub podczas likwidowania rowów dla ułożenia w nich następnie instalacji podziemnej. Nasyp może być również niekontrolowany.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych konieczne jest wytyczenie ich zakresu – jest to tak zwane zakładanie osnowy geodezyjnej danego obiektu. Wytyczanie robót ziemnych w Krakowie może być powierzchniowe lub liniowe. Powierzchniowe wytyczanie robót ziemnych stosowane jest w przypadku wznoszenia budynków oraz budowli zwartych (obejmuje tyczenie obrysu budowli) lub też w przypadku niwelacji nierówności terenu (przy użyciu siatki pomiarowej). Wytyczanie robót ziemnych metodą liniową stosowane jest w przypadku budowy dróg, jak również w przypadku tras instalacji podziemnych (powiązane na przykład z wytyczeniem osi jezdni).

© 2018 robotyziemnekrakow.pl
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm